Pravo na umanjenje doprinosa na osnovicu i mjere za zadržavanje zaposlenosti

Prijelaznom odredbom članka 12. novoga Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 118/18, dalje: Zakon) koji je na snazi od 01. siječnja 2019. godine, uređeno je postupanje poslodavaca koji su sukladno odredbi članka 2. stavka 4. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 39/13 i 130/17) umanjivali mjesečnu osnovicu za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći. Dakle, iz spomenute odredbe jasno proizlazi da pravo na umanjenje od 50% tijekom 2019. godine imaju isključivo oni poslodavci koji su prethodno tijekom 2018. godine već koristili ovu „olakšicu“, a ne i drugi poslodavci.

Štoviše iz sadržaja odredbi novoga Zakona za poslodavce više ne proizlazi mogućnost korištenja prava na umanjenje osnovice za obračun doprinosa na osnovicu u visini od 50% prema plaćama radnika koji su, prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorene, utvrđene ili propisane u visini iznosa minimalne plaće. Kao svojevrsna kompenzacijska mjera za poslodavce pripremljen je Program mjera za zadržavanje radnika u zaposlenosti koje su već dostupne korisnicima, a o kojima se možete informirati u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.