Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove

Radnik koji je koristio pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života, ima se pravo vratiti na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava.

Zakon o radu propisuje radniku pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove, i to u roku od mjesec dana od kada je poslodavca obavijestio o prestanku korištenja prava na mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života, odnosno prava koje je ostvario sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Ako je riječ o poslovima koje je radnik obavljao u podružnici poslodavca, a ta podružnica je prestala postojati prije prestanka korištenja radnikova prava na mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života, pa je time prestala postojati i potreba za obavljanjem poslova koje je radnik obavljao prije korištenja toga prava, poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljao prije korištenja toga prava.

Dakle, poslodavac je dužan ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova čak i onda kada je došlo do promjene u tehnici ili načinu rada, pa radnik ima pravo i na dodatno stručno osposobljavanje, kao i sve druge pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih uvjeta rada na koje bi imao pravo.

Međutim ako poslodavac nema drugih odgovarajući poslova, pa ne može ponuditi radniku niti sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, poslodavac bi mogao otkazati ugovor o radu, ali uz propisani ili ugovoreni otkazni rok te uz otpremninu pod uvjetima propisanim Zakonom o radu.

Riječ je o redovitom otkazu, za kojega poslodavac mora imati opravdani razlog, a odluka o otkazu mora biti u pisanom obliku i obrazložena.