Pravomoćnost rješenja i pravo na naknadu plaće

Zakonom o radu propisani su načini prestanka ugovora o radu. Između ostalog, ugovor o radu prestaje dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad.

U slučaju kada kod radnika rješenjem nadležnog tijela nije utvrđena preostala radna sposobnost, već je nastao potpuni gubitak radne sposobnosti, a uzimajući u obzir prethodno opisani način prestanka radnog odnosa, mišljenja smo da do dostave pravomoćnog rješenja poslodavac treba primijeniti odredbu članka 95. Zakona o radu, u skladu s kojim, za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, radnik ima pravo na naknadu plaće.