Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu-bolest

Institutom prenošenja godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti, omogućeno je radniku da isti iskoristi po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Dakle, navedenim člankom Zakona o radu, određen je krajnji rok u kojem radnik mora iskoristiti pripadajući godišnji odmor.

Budući u svom upitu navodite, da se radnik s bolovanja (privremene nesposobnosti za rad) vraća u kolovozu 2018. godine, godišnji odmor za 2017. godinu više neće moći iskoristiti, dok godišnji odmor za 2018. godinu može koristiti sukladno dogovorenom rasporedu korištenja.

Nadalje, poslodavac i radnik se mogu dogovoriti o naknadnom korištenju godišnjeg odmora radnika koji dolaskom na rad ne bi „stigao“ iskoristiti svoj godišnji odmor u cijelosti, ali ukoliko dogovor ne bi bio postignut, poslodavac radi toga ne bi mogao trpjeti štetne posljedice.