Prenošenje godišnjeg odmora u slučaju rodiljnog dopusta

Odredbom članka 84. Zakona o radu propisana je mogućnost prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu. Između ostalog, propisano je da godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije uopće korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine.

Ukoliko ga radnik zbog korištenja jednog od navedenih prava, nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Slijedom navedenog, radnica koja se nakon korištenja prava na roditeljski dopust na rad vraća u studenom 2014. godine, ostvaruje pravo na korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora za 2013. godinu, uz napomenu da raspored korištenja godišnjeg odmora određuje poslodavac, pri čemu mora uzeti u obzir organizaciju rada, ali i mogućnosti za odmor raspoložive radnicima te zakonske rokove u kojima je dužan omogućiti korištenje navedenim pravom.

Prava radnika u odnosu na korištenje rodiljnih i roditeljskih potpora nisu propisana Zakonom o radu, već su propisana posebnim propisom, odnosno Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, za čije se tumačenje možete obratiti nadležnom Ministarstvu socijalne politike i mladih.