Prestanak radnog odnosa i pravo na godišnji odmor

Zakonom o radu je, kao izuzetak od primjene odredbe članka 77. Zakona, kojim se propisuje pravo radnika na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, propisano da radnik u slučaju prestanka ugovora o radu, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora. Budući da radnik pravo na godišnji odmor ostvaruje kod svog poslodavca, ukoliko tijekom kalendarske godine dođe do prestanka ugovora o radu, radnik će kod poslodavca ostvariti pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.