Prestanak radnog odnosa i ustezanje dijela plaće

Ugovor o radu mogu otkazati i poslodavac i radnik. U slučaju redovitog otkaza, radnik može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći za to razlog. Za vrijeme trajanja otkaznog roka radnik i poslodavac imaju ista prava i obveze kao i u razdoblju prije otkazivanja. Radni odnos će prestati sa zadnjim danom otkaznog roka.

Za vrijeme trajanja radnog odnosa radnik ima pravo iskoristiti pravo na godišnji odmor. Godišnji odmor se može koristiti i za vrijeme trajanja otkaznog roka, pri čemu otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora. Ako radnik nije iskoristio sve dane godišnjeg odmora do zadnjeg dana otkaznog roka, poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu za te neiskorištene dane godišnjeg odmora.

Mišljenja smo da poslodavac ne može umanjiti plaću radnika za troškove polaganja ispita i troškove zaštite na radu bez radnikovog izričitog pristanka. Iako Zakon o radu ne uređuje detaljnije način na koji pristanak mora biti izražen u sudskoj praksi zauzeto je stajalište kako suglasnost radnika za uskratu plaće mora biti pisana.