Prestanak ugovora na određeno vrijeme trudne radnice

Ako ste s poslodavcem sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme, kako navodite u Vašem upitu, okolnost privremene nesposobnosti za rad i Vaše trudnoće, neće biti zapreka za prestanak ugovora o radu i to istekom vremena na koje je taj ugovor sklopljen, niti će poslodavac biti dužan ponuditi Vam sklapanje novoga ugovora o radu.

Važno je naglasiti, da se zakonska zabrana otkaza za vrijeme trudnoće, propisana člankom 34. stavkom 1. i 2. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), odnosi samo na onaj slučaj kada ugovor o radu prestaje otkazom, ali ne i na slučaj kada ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena njegova trajanja.

Kako bi se zabrana iz članka 34. Zakona o radu, odnosno zaštita određenih kategorija osoba, pravilno tumačila, potrebno je uzeti u obzir odredbu članka 112. Zakona kojom se propisuje da su, istek vremena na koji je ugovor sklopljen i otkaz ugovora, dva različita načina prestanka ugovora o radu.