Prestanku radnog odnosa bez odluke o otkazu

Radni odnos radniku može prestati samo na zakonom propisani način. Poslodavac ne smije odjavljivati radnika iz radnog odnosa bez odluke na temelju koje prestaje radni odnos. Stoga, ako Vas je poslodavac odjavio iz radnog odnosa, a pritom Vam nije uručio pisanu odluku o otkazu ugovora o radu, savjetujemo Vam da poslodavca prijavite Inspektoratu rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava putem središnje službe- Petračićeva 4, Zagreb, tel: 01/ 3696 486 ili putem područnih jedinica čije adrese možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Inspektorat rada će postupiti po svakoj zaprimljenoj prijavi i obaviti inspekcijski nadzor, a ukoliko u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je poslodavac počinio prekršaj kaznit će ga novčanom kaznom koja za određene prekršaje može iznositi i do 100.000,00 kuna.

Također, napominjemo kako radnik ima pravo u roku od petnaest dana od dana dostave odluke o otkazu, pisanim zahtjevom za zaštitu prava od poslodavca zahtijevati ukidanje navedene odluke. Poslodavac ima petnaest dana da preispita svoju odluku, a ukoliko ne bi udovoljio pisanom zahtjevu ili se uopće ne bi očitovao, radnik ima pravo u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred sudom. Radnik koji zatraži ostvarenje svojeg prava sudskim putem, u radnim sporovima je oslobođen plaćanja sudskih pristojbi temeljem Zakona o sudskim pristojbama.