Primjena i dostupnost direktiva Europske unije navedenih u članku 2. Zakona o radu

Direktive Europske unije primjenjuju se posredstvom nacionalnog prava države članice, pa dakle njihova primjena nije izravna. Direktive Europske unije navedene u članku 2. Zakona o radu, prenose se odredbama toga Zakona u pravni poredak Republike Hrvatske.

Time Republika Hrvatska, sukladno svojim međunarodnim obvezama države članice, osigurava da ciljeve direktiva s područja europskoga radnog zakonodavstva, provedbom Zakona o radu, ostvaruju adresati njegovih pravnih normi.

Sadržaj navedenih direktiva (prevedenih na hrvatski jezik) može se pronaći, kao i pristupiti sadržaju zakonodavstva Europske unije, na mrežnim stranicama EUR-Lex –Europa.