Prosjek tromjesečne plaće

Visina naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, određuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Kako u Vašem upitu navodite da je radnik radio na dva radna mjesta po četiri sata dnevno, znači ukupno 8 sati dnevno, dok mu je za vrijeme trajanja godišnjeg odmora evidentirano kao da radi samo na jednom radnom mjestu, napominjemo da se i za takvog radnika visina naknade plaće određuje najmanje u visini prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca, budući se u naknadu uračunavaju sva primanja u novcu.