Računanje blagdana u godišnji odmor

U okviru instituta godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo tijekom kalendarske godine, Zakonom o radu propisano je između ostalog, da se blagdani i neradni dani određeni zakonom, ne uračunavaju u trajanje godišnjeg odmora.

Iznimka od navedenog pravila, Zakonom je propisana u situacijama kada bi radnik po rasporedu radnog vremena trebao raditi na dan blagdana ili neradnog dana određenog zakonom, a toga dana na svoj zahtjev koristi godišnji odmor. U navedenom bi se slučaju, u trajanje godišnjeg odmora uračunavao i taj dan.

O rasporedu korištenja godišnjeg odmora odlučuje poslodavac. Pri utvrđivanju rasporeda godišnjeg odmora poslodavac ne bi trebao prvenstveno uzimati u obzir dane blagdana ili neradnih dana, već potrebe organizacije posla te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

Dakle, u skladu s navedenim, u trajanje godišnjeg odmora kojeg radnik koristi u skladu s utvrđenim rasporedom poslodavca ne uračunavaju se blagdani i neradni dani, već isključivo samo u situacijama u kojima bi radnik po rasporedu radnog vremena trebao raditi (nije na korištenju godišnjeg odmora), a ne radi jer na svoj zahtjev toga dana koristi godišnji odmor.