Sindikalni povjerenik

Sindikalni predstavnik je osoba koja je izabrana odnosno imenovana na tu dužnost radi zaštite i promicanja interesa članova sindikata kod određenog poslodavaca, kod kojega nije u radnom odnosu.

Funkcija sindikalnog predstavnika je da se brine o interesima članova sindikata te da obavlja predviđene sindikalne aktivnosti. Poslodavac je dužan sindikalnom predstavniku omogućiti djelotvorno ostvarenje njegove uloge i pristup svim podacima koji su važni za ostvarenje interesa članova sindikata.

Budući da je sindikalni predstavnik osoba koja nije u radnom odnosu kod poslodavca on ne može ostvarivati neka od prava koja ima sindikalni povjerenik kao što su pravo na zaštitu od otkaza ili neka druga prava koja su vezana uz radni odnos. Također, sindikalni predstavnik ne može preuzeti ulogu radničkog vijeća jer je to izričito propisano odredbom članka 187. stavka 9. Zakona o radu.