Sindikalni povjerenik

Odredbama članka 187. Zakona o radu (NN br. 93/14, dalje: ZOR) propisano je da sindikati samostalno odlučuju o načinu njihovog zastupanja kod poslodavca, te ako imaju najmanje pet članova zaposlenih kod određenog poslodavca mogu imenovati ili izabrati jednog ili više sindikalnih povjerenika koji će ih zastupati kod poslodavca uz uvjet da je sindikalni povjerenik radnik koji se kod tog poslodavca nalazi u radnom odnosu. Sindikat je dužan pisano obavijestiti poslodavca o imenovanju sindikalnog povjerenika.

Slijedom navedenoga, budući ZOR ne uvjetuje sindikatu obvezu temeljem koje bi poslodavcu morao dokazati da je njegovih najmanje pet članova zaposleno kod tog poslodavca, mišljenja smo da je poslodavac kojeg sindikat pisano obavijesti o imenovanju sindikalnog povjerenika obvezan prihvatiti činjenicu postojanja sindikalnog povjerenika bez obzira na to što nema saznanje koliki je broj članova tog sindikata zaposleno kod njega.

Mišljenja smo da bi poslodavac dokaz o broju članova sindikata koji su kod njega zaposleni mogao zahtijevati samo u eventualnom sudskom sporu ili u postupku arbitraže.