Sklapanje ugovora o radu za puno radno vrijeme

U skladu sa Zakonom o radu (NN br. 93/14), ugovor o radu se može sklopiti za puno i nepuno radno vrijeme. To je ugovorni odnos koji se zasniva dvostrano obveznim ugovorom, kao rezultatom suglasnosti volja ugovornih strana (poslodavca i radnika) o bitnim sastojcima ugovora o radu. Kao što se suglasnošću volja ugovor o radu sklapa, tako se suglasnošću volja ugovornih strana i mijenja, pa se stoga ugovor o radu koji je sklopljen za nepuno radno vrijeme može izmijeniti na način da se sklopiti za puno radno vrijeme samo ako su i radnik i poslodavac suglasni s takvom izmjenom ugovora o radu.