Smanjenje i obračun plaće

U skladu sa Zakonom o radu, poslodavac je dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. U protivnom, čini jedan od najtežih prekršaja sankcioniranih Zakonom, u kojem slučaju radnik može zatražiti od Inspektorata rada provođenje inspekcijskog nadzora nad njegovim radom, putem Središnje službe u Zagrebu, Petračićeva 4 ili putem Područnih jedinica, čije adrese možete pronaći na internetskoj stranici ovoga Ministarstva.

Propisujući obvezni sadržaj ugovora o radu, Zakonom o radu je propisano koje podatke mora sadržavati ugovor o radu. Između ostalog, to je podatak o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Umjesto navedenih podataka, može se u ugovoru o radu uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje navedena pitanja. Slijedom navedenog, plaća radnika može biti određena (ugovor o radu sadrži podatak o plaći) ili odrediva (u ugovoru se upućuje na zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu). Ukoliko je plaća radnika određena, poslodavac ugovor o radu može izmijeniti isključivo uz suglasnost radnika.

Neplaćeni dopust poslodavac ne može radniku odrediti svojom odlukom, već samo ako je korištenje takvog dopusta zatražio sam radnik.