Stanka

Puno radno vrijeme prema Zakonu o radu iznosi četrdeset sati tjedno. Kako iz Vašeg upita proizlazi da imate ugovor o radu na puno radno vrijeme koje iznosi četrdeset sati tjedno, napominjemo da bi rad duži od punog radnog vremena predstavljao prekovremeni rad za koji bi radnik onda imao pravo  na povećanu plaću.

Vezano za dio pitanja koje se odnosi na pravo radnika na odmor u tijeku radnog dana, napominjemo da radnik koji radi najmanje šest sati dnevno, ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Vrijeme koje je radnik proveo na odmoru (stanci) ubraja se u radno vrijeme radnika.

Kako Zakon o radu propisuje samo minimalno trajanje plaćene stanke, moguće je kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu odrediti i trajanje stanke dulje do 30 minuta.

Ukoliko je stanka određena u vremenu duljem od 30 minuta, mišljenja smo da bi i tom slučaju stanku trebalo ubrojiti u radno vrijeme radnika kako bi se spriječilo da radnik radi produljenja stanke ne trpi posljedicu rada dužeg od ugovorenog punog radnog vremena, a da mu to pritom ne bude odgovarajuće plaćeno.