Što sadrži Plan implementacije Garancije za mlade?

Plan implementacije sadrži potpuni opis reformi i mjera koje Republika Hrvatska provodi kako bi se svakoj mladoj osobi od 15 pa sve do navršenih 30 godina života omogućila (odnosno garantirala) aktivacija na tržištu rada u roku od 4 mjeseca od ulaska u registriranu nezaposlenost (prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje).

Radi se o strukturnom dokumentu, izrađenom prema uputi Europske komisije, a temeljem Preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi Garancije za mlade, od 22. travnja 2013. godine. Putem Plana implementacije Europska komisija prati provedbu mjera i politika koje Hrvatska provodi s ciljem povećanja stope zaposlenosti mladih te izrađuje specifične preporuke za njihovu daljnju provedbu.

Plan implementacije je fleksibilan dokument i može se prilagođavati trenutnoj situaciji i potrebama na tržištu rada. Prvi Plan implementacije Republika Hrvatska izradila je 2014. godine te svake godine priprema Izvješće o provedbi Plana implementacije. Radi praćenja provedbe Plana implementacije od strane ministra rada i mirovinskoga sustava imenovan je Savjet za provedbu plana implementacije Garancije za mlade, koji operativno prati provedbu Plana te priprema godišnja Izvješća o provedbi Plana koji se objavljuju na stranici www.gzm.hr pod rubrikom „Plan implementacije“. U rad Savjeta uključeni su svi zainteresirani dionici – predstavnici javnih tijela, tijela državne uprave, socijalnih partnera, strukovnih komorskih udruženja te relevantni predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici mladih.

Novi Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 2018. godine usvojen je zaključkom Vlada Republike Hrvatske na 44. sjednici, 29. lipnja 2017. godine. U odnosu na prethodni Plan implementacije, većina mjera je u izmijenjena kako bi se bolje uskladile s trenutnim potrebama tržišta rada. Također, mjere su sada prikazane unutar tri intervencijska područja: (1) Izravna provedba mjera Garancije za mlade, (2) Provedba aktivnosti dohvata i (3) Mjere prevencije i komplementarne mjere, koje se provode temeljem drugih strateških dokumenata.

Navedeni Plan predstavlja osnovu za povlačenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, točnije iz Europskog socijalnog fonda (ESF), ali i Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI).