Što su standardi zanimanja i standardi kvalifikacija?

STANDARD ZANIMANJA – popis ključnih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis pripadajućih kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje

STANDARD KVALIFIKACIJE – sadržaj i struktura određene kvalifikacije (popis ishoda učenja koje pojedinac mora steći, uz ostalo).

Instrument HKO-a polazi od potreba poslodavaca koji u definiranju zanimanja navode ključne poslove i kompetencije koje osoba zaposlena u tom zanimanju mora imati kako bi se izradio standard zanimanja. Na osnovu izrađenog standarda zanimanja izrađuje se i standard kvalifikacije koji definira sadržaj i strukturu određene kvalifikacije.