Suglasnost radničkog vijeća

Sukladno odredbi članka 151. Zakona o radu (NN, br. 93/14) poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o imenovanju osobe koja je ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama. 

Kako ste u navodima u Vašem upitu iznijeli da poslodavac prilikom donošenja odluke o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka radnika nije proveo proceduru suodlučivanja s radničkim vijećem, te bez obzira na činjenicu što je ista osoba već 2011. godine bila odlukom poslodavca imenovana da provodi nadzor nad osobnim podacima radnika, mišljenja smo da je prilikom donošenja svake nove odluke poslodavca o imenovanju osobe za nadzor podataka, potrebno provesti postupak suodlučivanja s radničkim vijećem.

Naime, Zakonom o radu nije propisan rok na koji se osoba za zaštitu osobnih podataka imenuje na tu dužnost, no uzimajući u obzir činjenicu da je poslodavac donio novu odluku o imenovanju, mišljenja smo da je bilo nužno provesti postupak suodlučivanja s radničkim vijećem.

Ukoliko poslodavac ne postupi po spomenutom čini prekršaj propisan odredbom članka 238. Zakona o radu.