Tko i pod kojim uvjetima ostvaruje pravo na novčanu naknadu putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje?

Pravo na novčanu naknadu ostvaruju nezaposlene osobe po prestanku radnog odnosa ako radni odnos nije prestao voljom ili krivnjom radnika (primjerice sporazumnim raskidom ugovora o radu, redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika i izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze).

Pravo na novčanu naknadu ostvaruju i nezaposlene osobe koje su prestale obavljati samostalnu djelatnost iz opravdanih razloga (primjerice zbog insolventnosti, poslovanja s gubitkom ili zaključenja stečajnog postupka).

Osnovni uvjet kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu propisan je člankom 37. stavak 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti prema kojemu pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnost, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.