Tko i pod kojim uvjetima ostvaruje pravo na novčanu naknadu putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje?

Pravo na novčanu naknadu ostvaruju nezaposlene osobe isključivo temeljem prekida radnog odnosa, no samo ako radni odnos nije raskinut dobrovoljno ili krivnjom radnika (primjerice, sporazumnim raskidom ugovora, izvanrednim otkazom skrivljenim ponašanjem radnika ili nezadovoljavanja na probnom radu).

Osnovni uvjet kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu propisan je člankom 37. stavak 1. Zakona, prema kojemu pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Sukladno odredbi članka 59. Zakona postupak za ostvarivanje prava utvrđenih zakonom pa tako i prava na novčanu naknadu, pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe. Prema odredbi članka 38. stavak 1. Zakona pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba ako se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prijavi i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka bolovanja, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa. Sukladno odredbi članka 12. Zakona nezaposlena osoba se prijavljuje i evidentira u Zavod prema mjestu prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta.