Na koji način se sklapa ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi? Koliko najduže može trajati sezonski rad u poljoprivredi?

Ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sklapa se, prije početka rada, za svaki radni dan, predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem na propisanom obrascu ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

Putem ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi mogu raditi nezaposlene osobe, kao i umirovljenici, bez gubitka prava koja ostvaruju na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Dnevni vrijednosni kupon/vaučer kojim se na dnevnoj osnovi plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), doprinosi za zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje, za 2018. godinu iznosi 23,74 kn i može se kupiti u poslovnicama FINA-e. Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi papirnati je Obrazac USP-1 koji se također može kupiti u poslovnicama FINA-e po cijeni od 3,00 kune.

Rad sezonskog radnika u poljoprivredi može trajati najduže devedeset dana tijekom kalendarske godine te ne mora biti u neprekinutom trajanju.

Sezonski radnik je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati ugovor o sezonskom radu.

Istekom razdoblja sezonskog rada u poljoprivredi, a najkasnije na kraju kalendarske godine, sezonski radnik je dužan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti podatak o sezonskom radu u poljoprivredi tijekom te kalendarske godine, radi utvrđivanja staža osiguranja provedenog na sezonskim poslovima.