Trajanje dnevnog i tjednog odmora

Svaki radnik ostvaruje pravo na dnevni odmor između dva radna dana na način da tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.

Između dva radna tjedna radnik ostvaruje pravo na tjedni odmor u neprekidnom  trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor od dvanaest sati.

U evidenciju radnog vremena u rubriku koja se odnosi na vrijeme korištenja dnevnog odmora poslodavac unosi stvarne sate radnikovog odmora što će u Vašem primjeru za 1. lipnja iznositi 17;30 sati. Ukoliko je radnik radio u subotu 6. lipnja do 12 sati, u rubriku dnevnog odmora za taj dan upisat ćete 12 sati, a u rubriku tjednog odmora upisat ćete 38 sati koliko preostaje do početka rada u ponedjeljak.