Ugovor o djelu

Zakonom o radu nije propisana mogućnost sklapanja ugovora prema kojima bi se rad mogao obavljati bez zasnivanja radnog odnosa. Uređenje takvih ugovora je materija obveznog prava, sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Ugovor o djelu bi se sa svim obilježjima ugovora obveznog prava mogao sklopiti samo za obavljanje jednokratnog posla, za koji nije bitno vrijeme rada, već izvršenje određenog posla u određenom roku i uz ugovorenu naknadu.

Po ugovoru o radu, radnik radi nesamostalno, osobno, po uputama poslodavca, u njegovo ime i za njegov račun, stavljajući mu na raspolaganje u određenom radnom vremenu svoju radnu snagu, a poslodavac mu je za obavljeni rad dužan isplatiti plaću uz uručenje obračuna iste.

Kod ugovora o djelu, radi se o ugovoru obveznog, građanskog prava temeljem kojeg izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno, radi za svoj račun i na svoj rizik, posao može obaviti osobno ili ga, budući da odgovara za djelo, može povjeriti trećoj osobi, dužan ga je napraviti po pravilima struke, odgovara za mane svog djela i za njega prima ugovorenu naknadu.

Kada radnik obavlja poslove koji s obzirom na narav i vrstu rada imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, neovisno o tome kako stranke taj ugovor nazvale, smatrat će se da je sklopljen ugovor o radu.