Ugovor o radu na određeno vrijeme, prekršajna odgovornost poslodavca

Poslodavac čini teži prekršaj ako s istim radnikom sklopi uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme za koji ne postoji objektivan razlog, ili ako u tom ugovoru ili pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu ne navede objektivan razlog, ili ako trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, traje neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekog drugog objektivnog razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Ukoliko imate saznanja da je određeni poslodavac prekršio prethodno navedene zakonske odredbe, možete se radi provođenja inspekcijskog nadzora nad radom poslodavca izravno obratiti Državnom inspektoratu, Inspekciji rada putem mrežnih stranica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava putem poveznice: http://prijave.mrms.hr/prijava, odnosno putem telefona, telefaksa, poštom, elektroničkom poštom. Prijavu možete uputiti i nadležnim područnim uredima, čije adrese i kontakt možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (www.mrms.hr).

Postupanje po prijavi može biti učinkovito ako prijava sadrži osnovne podatke o poslodavcu na čiju se nezakonitost u radu ukazuje, kao što je točan naziv, adresa na kojoj se rad obavlja i slično te opis nezakonitosti koja se prijavljuje. Identitet podnositelja može ostati zaštićen. Inspektori rada će postupiti po svakoj zaprimljenoj prijavi i obaviti inspekcijski nadzor te utvrditi da li je došlo do počinjenja određenih prekršaja.

Prijava se upućuje (anonimno) predstavkom na besplatni telefon 0800 4949, odnosno putem elektroničke pošte na: prijave.sredisnjiured@mrms.hr, navodeći u predstavci osnovne podatke potrebne za identifikaciju poslodavca (tvrtka, odnosno naziv, adresa sjedišta, OIB i ostali poznati podaci o poslodavcu te opis povrede). Inspektorat rada će po zaprimljenoj prijavi obaviti inspekcijski nadzor, utvrditi činjenično stanje te sukladno okolnostima utvrditi postojanje prekršaja.