Ukupno trajanje ugovora o radu u punom radnom vremenu

U skladu sa odredbom članka 61. Zakona o radu, puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno.

Zakon o radu je opći radno pravni propis kojim su uređeni radni odnosi u Republici Hrvatskoj, kojim su propisane temeljne obveze i prava iz radnog odnosa, pa je u skladu s time, radnik obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao.

Dakle, na radno pravni status radnika u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Zakon o radu, te radnikovo puno radno vrijeme u Republici Hrvatskoj ne može biti duže od 40 sati tjedno, bez obzira da li se radi o ugovoru o radu s punim radnim vremenom kod jednog poslodavca ili se radi o dva ili više ugovora o radu s nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavca.