Ustupanje radnika putem agencije za privremeno zapošljavanje

Sukladno odredbama Zakona o radu poslove ustupanja radnika obavljaju agencije za privremeno zapošljavanje. Agencija za privremeno zapošljavanje kao poslodavac obavlja poslove ustupanja radnika drugom poslodavcu (tj. korisniku) na temelju ugovora o ustupanju radnika. Korisnik može biti fizička ili pravna osoba.

Ustupljeni radnik mora zasnovati radni odnos s agencijom. Iz navedenoga proizlazi kako agencija za privremeno zapošljavanje može ustupati samo radnike, tj. osobe koje se nalaze u radnom odnosu temeljem sklopljenog ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme. Dakle, do ustupanja radnika ne može doći putem građansko-pravnih ugovora kao što je ugovor o djelu. Radni odnos mogu zasnovati sve nezaposlene osobe. Ako zasnuju radni odnos, neće se više smatrati nezaposlenom osobom i prestat će im pravo na novčanu naknadu za nezaposlene.

Korisnici starosne mirovine imaju mogućnost zaposliti se do polovice punog radnog vremena, a da im se pritom ne obustavi isplata mirovine. Svi ostali umirovljenici ne mogu istovremeno primati mirovinu i raditi putem ugovora o radu.

Budući da postoje brojne osnove po kojima se isplaćuju razni oblici socijalnih davanja, za detaljnije pojašnjenje upućujemo Vas da se obratite Ministarstvu socijalne politike i mladih (Savska cesta 66, Zagreb, e-pošta: ministarstvo@mspm.hr, tel.: 01 555 7111). Prema našim saznanjima zasnivanjem radnog odnosa u pravilu se gubi pravo na većinu socijalnih davanja.