Uvjeti za stjecanje prava na godišnji odmor

Pri određivanju uvjeta za stjecanje prava na „cijeli“ godišnji odmor radnika, izraz „koji se prvi puta zaposlio“ podrazumijeva prvo zapošljavanje osobe, za razliku od stipulacije ostatka norme „ili ima prekid duži od osam dana“.

Taj prekid radnog odnosa u određenoj kalendarskoj godini od utjecaja je za stjecanje prava radnika na „cijeli“, odnosno razmjeran dio godišnjeg odmora u idućoj kalendarskoj godini. Naime, kod promjene poslodavca tijekom jedne kalendarske godine, radnik kod svakog poslodavca ostvaruje za tu kalendarsku godinu pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, a u idućoj će kalendarskoj godini pravo na „cijeli“ godišnji odmor ostvariti nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.