Vrijeme pripravnosti

Zakonom o radu definiran je pojam radnog vremena na način da se radnim vremenom smatra vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.

Radnim se vremenom ne smatra vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, no ukoliko poslodavac pozove radnika da obavi poslove jer se ukazala potreba za njihovim obavljanjem, to se smatra radnim vremenom, neovisno o tome na kojem ih mjestu radnik obavlja.

Vrijeme pripravnosti i visina naknade uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom. Ukoliko je ugovoreno vrijeme pripravnosti, poslodavac je obvezan pridržavati se ugovorom preuzetih obveza, odnosno primijeniti kolektivni ugovor, a radnik je obvezan odazvati se pozivu poslodavca.