Zapošljavanje redovitog studenta

Uvjeti i način zapošljavanja redovitih studenata, sukladno članku 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uređen je Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (nastavno: Pravilnik). Pravilnik u članku 5. predviđa mogućnost zapošljavanje redovitih studenata sklapanjem ugovora o djelu redovitog studenta posredovanjem studenskih centara. Donositelj Pravilnika je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te je navedeno javnopravno tijelo ovlašteno za tumačenje njegovih odredbi.

Slijedom navedenog, detaljnije informacije možete zatražiti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, telefonskim putem: 01 4569 000, odnosno putem elektroničke pošte: pravniposlovi@mzos.hr. Također, slobodni smo uputiti Vas da konkretne informacije možete dobiti od studentskih servisa kao ustrojbenih jedinica studentskih centara koji posreduju u zapošljavanju redovitih studenata.