Podnošenje prijava Inspektoratu rada

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 148/13), od 1. siječnja 2014. godine, inspektori rada djeluju u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Sve podneske koji se odnose na djelovanje inspektora rada možete dostaviti  u elektroničkom obliku na e-mail adrese ili poštom na sljedeće adrese:

ZAGREB
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada

Središnji ured
Petračićeva 4
10 000 Zagreb
prijave.sredisnjiured@mrms.hr
tel. +3851 3696 486
fax. +3851 3696 499

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Zagreb
Prilaz Ivana Visine 1-3
10 000 Zagreb
prijave.puzagreb@mrms.hr
tel. +3851 6504 504 (radni odnosi); +3851 6504 505 (zaštita na radu)
fax. +3851 6504 523

RIJEKA
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Rijeka
Lošinjska 16
51 000 Rijeka
prijave.purijeka@mrms.hr
tel. +38551 356 113
fax. +38551 356 342

SPLIT
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Split
Mike Tripala 6
21 000 Split
prijave.pusplit@mrms.hr
tel. +38521 407 345
fax. +38521 407 357

OSIJEK
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Osijek
Šetalište kardinala Franje Šepera 1d
31 000 Osijek
prijave.puosijek@mrms.hr
tel. +38531 250 637
fax. +38531 250 636

VARAŽDIN
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Varaždin
Ankice Opolski 2
42 000 Varaždin
prijave.puvarazdin@mrms.hr
tel. +38542 658 373
fax. +38542 658 398

Smrtne i teške ozljede

Smrtne i teške ozljede se prijavljuju u uredovno radno vrijeme Područnih ureda, na niže navedene brojeve telefona dežurnog inspektora rada za nadzor u području zaštite na radu.  Izvan redovnog radnog vremena ozljede se prijavljuje na broj 112.

  • Područni ured Osijek (07:00-15:00): 031 250 630
  • Područni ured Rijeka (07:30-15:30): 051 356 172
  • Područni ured Split (07:00-15:00): 021 407 345
  • Područni ured  Varaždin (07:00-15:00): 042 658 373
  • Područni ured  Zagreb (07:30-15:30): 01 6504 505