Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti objavljuje javne pozive sindikatima

Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti objavljuje pozive sindikatima u trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. te u trgovačkom društvu Luka Šibenik d.o.o.

Pozive možete pronaći na poveznicama:

Javni poziv sindikatima u trgovačkom društvu ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o_

javni poziv sindikatima u trgovačkom društvu LUKA ŠIBENIK d.o.o.