POZIV NA TESTIRANJE, OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, NAČIN TESTIRANJA, IZVORI ZA PRIPREMU PROVJERE ZNANJA ZA KANDIDATE/KINJE po objavi javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 116/2016, od 14. prosinca 2016. godine

Poziv možete preuzeti na liku:

Poziv na testiranje – Inspektorat rada-ZNR