Ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane u državama članicama Europske unije

Uredbom o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji koja je donesena 26. lipnja 2013. godine na 99. sjednici Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je prema načelu uzajamnosti uvela mjere ograničenja za sve države koje su hrvatskim državljanima uvele ograničenja i prijelazna razdoblja. Navedena Uredba ostaje i dalje na snazi za sve one države članice Europske unije koje od 1.7.2015. godine i dalje primjenjuju istovrsne nacionalne mjere ograničenja pristupu tržištu rada ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma u odnosu na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji.

Države članice koje od 1. srpnja 2015. do 1. srpnja 2018. produžavaju ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane:

  • Austrija
  • Malta
  • Nizozemska
  • Slovenija
  • Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

U svim ostalim državama članicama Europske Unije ne postoji ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane.