Što će biti s mjerama aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje?

Hrvatski zavod za zapošljavanje dodatno će se osnažiti za kvalitetan rad sa mladim osobama. Razvijat će se novi Centri za zapošljavanje mladih, Centri za savjetovanje i informiranje o karijeri te niz novih usluga koje će Zavod provoditi u partnerstvu s drugim dionicima na tržištu rada.

Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade nastavljaju se provoditi unutar paketa „Mladi i kreativni“ koji u ovom trenutku broji 28 različitih mjera kreiranih za uključivanje mladih na tržište rada. Ove mjere moći će se koristiti i kao podrška svim drugim projektima i aktivnostima koje će se provoditi u okviru Garancije za mlade.