Koliki će biti ukupni fond Garancije za mlade?

Procjenjuje se da uspostava Garancije za mlade za cijelu Eurozonu košta oko 21 milijardu EUR godišnje, ili 0,22% BDP-a Unije. Međutim, neaktivnost mladih bila bi još skuplja – procjenjuje se da samo mlade osobe koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju (tzv. NEET skupina) koštaju oko 153 milijarde EUR godišnje, ili oko 1.21% BDP-a – kroz doprinose, izgubljene zarade i poreze.

Za realizaciju programa Garancija za mlade Hrvatskoj je rezervirano 61,82 milijuna eura iz dodatnog fonda “Inicijative za zapošljavanje mladih” (Youth Employment Initiative – YEI) kojima se pridodaje isti ili čak viši iznos iz Europskog socijalnog fonda.

Sredstva iz fonda YEI dodjeljuju se državi u obliku bespovratnih sredstava bez obveze nacionalnog sufinanciranja, a ta sredstva su usmjerena izravno na podršku korisniku – subvencije za zapošljavanje, samo-zapošljavanja, obrazovanja, osposobljavanja, naukovanja, dok su iz Europskog socijalnog fonda (ESF) osigurana sredstva u jednakom iznosu.

YEI sredstva možemo potrošiti isključivo na mladu osobu (za plaćanje obrazovanja pri ustanovama za obrazovanje odraslih, doprinosa za zapošljavanje, naknada za vrijeme obrazovanja ili osposobljavanja, putne troškove, itd). Sredstva ESF-a će se onda koristiti za osnaživanje cjelokupne podrške radu s mladima.