Što je Registar HKO-a?

Zakonom o HKO-u uspostavlja se Registar HKO-a za potrebe sustava vođenja podataka o standardima zanimanja, standardima kvalifikacija, skupovima ishoda učenja, programima za stjecanje te vrednovanje skupova ishoda učenja. Registar HKO-a je javan i sastoji se od: Podregistra standarda zanimanja, Podregistra standarda kvalifikacija i Podregistra skupova ishoda učenja.

Koja je uloga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava?

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao sunositelj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira vodi Podregistar standarda zanimanja HKO-a, razvija i izrađuje analitičke podloge za izradu standarda zanimanja, održava pripremne radionice sa svim relevantnim dionicima i predlagateljima standarda zanimanja te pruža potporu predlagateljima standarda zanimanja, i to prije samog podnošenja prijedloga (obrasca) putem infomaila: hko@mrms.hr i na konzultativnim sastancima. Ministarstvo je izradilo niz alata kako bi se olakšao rad svim predlagateljima standarda zanimanja, sektorskim vijećima, obrazovnim institucijama, poslodavcima i ostalim dionicima tržišta rada, obrazovanja i regionalnog razvoja:

  1. Smjernice za izradu standarda zanimanja i Smjernice za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i skupova kompetencija
  2. Anketu o standardu zanimanja –  alat za utvrđivanje potreba poslodavaca, odnosno alat u definiranju standarda zanimanja,
  3. Metodologiju za izradu i tumačenje profila sektora,
  4. Profili sektora – dokument koji opisuje karakteristike obrazovnog sektora te govori o povijesnoj i budućoj ponudi i potražnji za sektorskim znanjima i vještinama (http://hko.poslovna.hr – za svaki pojedini sektor posebno je objavljen profil sektora, ako je izrađen)
  5. Nacionalno sučelje tržišta rada – prvi javni instrument koji povezuje rad dva ministarstva (MRMS i MZO), podatke Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te je u cijelosti informatički podržan kroz integrirane baze podataka o zaposlenosti, nezaposlenosti i polaznicima obrazovanja u Hrvatskoj (trenutačno u beta verziji na internetskoj stranici http://hko.poslovna.hr )

 

Kako izgleda postupak podnošenja zahtjeva za upis standarda zanimanja?

Predlagatelj standarda zanimanja podnosi zahtjev za upisom standarda zanimanja u Registar HKO-a ministarstvu nadležnom za rad. Zahtjev se popunjava i podnosi sukladno članku 10. Pravilnika o Registru HKO-a u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Registra.

Prijedlog standarda zanimanja, nakon što zadovolji propisane uvjete formalnog vrednovanja (rok od 21 dan), nadležno ministarstvo upućuje sektorskom vijeću u čijoj je nadležnosti predloženi standard. Sektorsko vijeće u roku od 30 dana od zaprimanja standarda donosi pozitivno, odnosno negativno mišljenje o ispunjavanju stručnih uvjeta za upis u Registar, a prema kriterijima navedenima u Smjernicama za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i skupova kompetencija.

Ako sektorsko vijeće ocijeni potrebnim, nacionalni koordinator sektorskih vijeća u roku od 21 dana može vratiti prijedlog na doradu, uz preporuke i upute o tome što promijeniti u prijedlogu i odrediti rok za dostavu dorađenog prijedloga.

Na temelju pozitivnog mišljenja sektorskog vijeća o upisu standarda zanimanja u Registar, ministar/ica nadležan/na za rad donosi odluku o upisu u Registar.

Stranica 2 od 212
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.