Članak 62. TKU

Tumačenje broj 63/62 od 20. lipnja 2013.

U slučaju smrti pastorka, zaposlenik ima pravo na pomoć iz čl. 62. ako je zaposlenik (očuh), pastorka posvojio te je time između očuha i njegovih srodnika s jedne strane i pastorka i njegovih srodnika s druge strane, nastao neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz toga proizlaze sukladno Obiteljskom zakonu.

Pročitaj dalje...»

Članak 61. TKU

Tumačenje broj 32/61 od 17. travnja 2013.

Sukladno čl. 61. TKU-a zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu tri proračunske osnovice.

Tumačenje br. 155/15 od 25. ožujka 2015.g.

Zaposlenici koja je otišla u mirovinu, ali je nastavila raditi do pola radnog vremena sukladno posebnom propisu, pripada pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu, sukladno članku 61. TKU-a u visini tri proračunske osnovice.

TUMAČENJE 158/2015

Prema članku 61. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu tri proračunske osnovice.

Ova otpremnina pripada svakom radniku koji odlazi u mirovinu, neovisno o prethodnom stažu kod poslodavca.
Pri tome Povjerenstvo napominje da otpremninu za odlazak u mirovinu iz članka 61. Temeljnog kolektivnog ugovora, nipošto ne treba miješati s otpremninom iz članka 126. Zakona o radu (Narodne novine 93/14), koja se odnosi na otpremninu u slučaju otkaza koji daje poslodavac.

Članak 60. TKU

28/2014 – REGRES – članak 60. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li pravo na regres iz 2012. godine radnica koja je godišnji odmor iz te 2012. koristila u 2013. godini (u 2012. godini je bila na rodiljnom dopustu).

Ako je radnica sukladno Zakonu o radu godišnji odmor iz 2012. godine koristila u 2013. godini jer je u 2012. godini bila na rodiljnom dopustu, ima pravo i na regres za 2012. godinu.

37/2014 – REGRES – članak 60. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li pravo na regres iz 2012 godine radnica koja je godišnji odmor iz te 2012. koristila u 2013. godini (u 2012. godini je bila na rodiljnom dopustu).

Ako je radnica sukladno Zakonu o radu godišnji odmor iz 2012. godine koristila u 2013. godini jer je u 2012. godini bila na rodiljnom dopustu, ima pravo i na regres za 2012. godinu.

Tumačenje 187/2016 od 23. rujna 2016.

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora ostvaruje svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome što mu je u toj godini prestao radni odnos.

Tumačenje 188/2016 od 23. rujna 2016.

Prema članku 60. stavku 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. S obzirom na navedeno, zaposlenik koji nije koristio godišnji odmor iz 2016. godine već mu je isplaćena naknada za neiskorišteni cijeli godišnji odmor ili njegov razmjerni dio, ne ostvaruje pravo na regres.

Tumačenje 189/2016 od 23. rujna 2016.

Zaposlenica koja je bila zaposlena na određeno vrijeme u 2016. godini i u toj godini je koristila dio razmjernog godišnjeg odmora, a za preostali dio razmjernog godišnjeg odmora joj je isplaćena naknada, ostvaruje pravo na regres za 2016. godinu.

Članak 59. TKU

Tumačenje broj 60/59 od 20. lipnja 2013.

Odredba članka 59. TKU-a određuje samo pravo na naknadu plaće za zaposlenika koji je odsutan s rada zbog bolovanja i to u postotku, odnosno zaposlenik zbog bolovanja do 42 dana ima pravo na naknadu plaće u visini 85% od njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje.

Naknadu plaće za vrijeme bolovanja nakon 42 dana ne reguliraju odredbe TKU-a već propisi o zdravstvenom osiguranju čije odredbe ovo Povjerenstvo nije ovlašteno tumačiti.

Pročitaj dalje...»
Stranica 4 od 7« Prva...23456...Zadnja »
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.