Članak 49. TKU

Tumačenje broj 45/49 od 10. svibnja 2013.

Jubilarna nagrada pripada zaposleniku za neprekinuti staž u javnim službama bez obzira na promjenu poslodavca. Pod pojmom javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09) smatraju se javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sukladno tome, rad u tadašnjem Ministarstvu znanosti i tehnologije ne smatra se radom u javnim službama.

1/2014 – STAŽ KOD ISTOGA POSLODAVCA – čl. 49. Temeljnog kolektivnog ugovora

  • Računa li se u staž kod istoga poslodavca za jubilarnu nagradu mirovanje staža zbog odlaska iz ratom zahvaćenih područja za vrijeme Domovinskog rada (majke s malom djecom), odsluženje vojnog roka u bivšoj JNA; sudjelovanje u Domovinskom ratu, vojni i civilni rok u RH.
  • Također, u slučaju da je radnik dobio jubilarnu nagradu za 5 godina, pa išao na odsluženje civilnog roka od 8 mjeseci, da li nakon daljnih 5 godina dobiva jubilarnu nagradu za 5 ili 10 godina?
  • Kako računati staž za jubilarnu nagradu ako radnik radi u nepunom radnom vremenu?
Pročitaj dalje...»

Članak 45. TKU

Tumačenje broj 50/45 od 24. svibnja 2013.

U skladu s odredbama st. 1. čl. 45. TKU-a zaposlenik ima pravo na neplaćeni dopust u tijeku jedne godine za potrebe vlastitog školovanja u trajanju od 10 dana za polaganje ispita na stručnim i sveučilišnim studijima.

6/2014 DOPUST ZA ŠKOLOVANJE  – čl. 45. Temeljnog kolektivnog ugovora

Koliko puta ravnatelj smije pustiti istoga nastavnika na seminare. Da li se radniku može dati dva dana po seminaru, ili može pet dana po seminaru ali ne više od deset dana ili može i više od deset?

O broju puta odlaska na seminar odlučuje samostalno ravnatelj.

Sukladno uglavku članka 45. st. 1.t. 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama radnik ima pravo na 5 dana za prisustvovanje stručnim seminarima i savjetovanjima godišnje.

Članak 44. TKU

Tumačenje broj 53/44 od 24. svibnja 2013.

Sukladno članku 44. TKU-a zaposlenik u slučaju rođenja djeteta ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od 5 radnih dana, bez obzira na broj rođene djece.

8/2014 PLAĆENI DOPUST – čl. 44. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ako sportsko takmičenje za koje radnik ima pravo na plaćeni dopust pada u nedjelju kada radnik ne radi, može li radnik za to dobiti zamjenski dan? Koji rang natjecanja treba biti da radnik dobije slobodni dan?

Pravo na plaćeni dopust pripada radniku isključivo za onaj dan kada pada događaj za koji se taj dopust dobiva i nikako se ne može prenositi na neki drugi dan. Članak 32. Temeljnog kolektivnog ugovora ne određuje razinu sportskih natjecanja.

Tumačenje br. 141/15

Svaki zaposlenik ima pravo na dva dana plaćenog dopusta za svako darivanje krvi tijekom jedne kalendarske godine. U pravilu su to dva dana neposredno nakon darivanja krvi, a u slučaju nemogućnosti njihovog korištenja, prema dogovoru s poslodavcem.

Ako radnik na dan darivanja krvi  zbog darivanja krvi nije radio, taj dan se računa kao slobodni dan odnosno plaćeni dopust.

Međutim ukoliko ta dva dana padaju na neradne dane radnik ima pravo na plaćeni dopust u dane kada bi trebao raditi o čemu je potrebno dogovoriti se s poslodavcem.

Tumačenje br. 142/15

Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za smrt djeteta i u slučaju rođenja mrtvog djeteta.

Tumačenje br. 143/15

Svaki zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za nastupanje u sportskim priredbama  samo 1 dan tijekom kalendarske godine.

Tumačenje 192/2016 od 23. rujna 2016.

Zaposlenik koji ima dva ugovora o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcima na koje se primjenjuje TKU u slučaju sklapanja braka ostvaruje pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 dana.

Tumačenje 198/2016 od 30. rujna 2016.

Sukladno članku 44. stavku 1. podstavku 7. TKU-a svaki zaposlenik ostvaruje pravo na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana u slučaju teške bolesti roditelja ili djeteta koji žive u mjestu izvan mjesta stanovanja zaposlenika neovisno o udaljenosti između ta dva mjesta.  Dakle, jedini kriterij jest da teško bolesni roditelj stanuje izvan mjesta stanovanja zaposlenika te nije bitna udaljenost između ta dva mjesta.

Tumačenje 204/2016 od 6. listopada 2016.

Zaposlenica koja živi u istom mjestu kao i njezino dijete ne ostvaruje pravo na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana u slučaju teške bolesti djeteta temeljem članku 44. stavku 1. alineji 7. TKU-a. Navedeno pravo na plaćeni dopust ostvaruje samo onaj zaposlenik čije dijete živi izvan njegovog mjesta stanovanja.

Članak 32. TKU

46/2014 RADNO VRIJEME – članak 32. Temeljnog kolektivnog ugovora

  • Moraju li radnici koji su zbog smjenskog rada po svojem rasporedu radili na blagdan taj blagdan odraditi, jer drugi koji rade od ponedjeljka do petka nisu morali raditi na blagdan i imaju manje odrađenih sati? 
  • Da li manjak na kraju četveromjesečnog razdoblja rasporeda radog vremena ide na teret poslodavca? Da li su radnici taj minus dužni odraditi?

Nema nikakvog odrađivanja blagdana. Radnici koji rade u dane blagdana s obzirom na vrstu posla koji se mora raditi i na blagdan, a prema svojem rasporedu, jednostavno rade taj dan i za to dobe povećanu plaću (250%).

Tzv. minus sati nakon četveromjesečnog rasporeda sukladno članku 46. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) idu isključivo na teret poslodavca i radnici ih nipošto ne moraju naknadno odraditi i ti se sati ne smiju voditi kao radnikov minus sati.

53/2014 RADNO VRIJEME – članak 32. Temeljnog kolektivnog ugovora

  • Imaju li radnici u zdravstvu koji rade u smjeni ili turnusu pravo na naknadu plaće na blagdan, bez obzira da li prema rasporedu rade ili ne?
  • Da li je mjesečna satnica za sve radnike ista?

Radnici koji zbog vrste posla moraju raditi na blagdan, ne mogu za blagdan dobiti naknadu plaće, jer naknada se dobiva samo kada se iz opravdanog razloga ne radi, nego za blagdan imaju pravo na plaću i to plaću uvećanu za 150 % (ukupno 250%).

Radnici u smjenama i turnusu koji na blagdan prema unaprijed utvrđenom rasporedu ne moraju raditi ne dobivaju nikakvu naknadu, jer ako nisu morali raditi ne mogu niti dobiti naknadu. Ovo je istovjetna situacija kao kod radnika koji rade od ponedjeljka do petka u prvoj smjeni, a blagdan padne u subotu ili nedjelju. Tada oni ne dobivaju nikakvu naknadu.

Mjesečni fond sati ne mora biti identičan za sve radnike. Mjesečni fond sati nije propisan niti jednim propisom, nego je Zakonom o  radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13) propisano samo tjedno radno vrijeme.

Tumačenje br. 152/15 od 25. ožujka 2015.g.

Radno vrijeme zaposlenika u javnim ustanovama, uključujući  i  sustav visokog obrazovanja, ugovoreno je Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i iznosi 40 sati tjedno. Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u tjednu, a ne na šest. Sukladno tome zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati tjedno. Ukoliko zaposlenik radi na dan tjednog odmora poslodavac mu mora osigurati korištenje neiskorištenog dijela tjednog odmora tijekom slijedećeg tjedna.

Stranica 6 od 7« Prva...34567
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.