Članak 25. TKU

Tumačenje broj 62/25 od 20. lipnja 2013.

Odredbe TKU-a se ne primjenjuju na zaposlenike Hrvatske pošte, već se na njih primjenjuje Kolektivni ugovor za radnike Hrvatske pošte čije odredbe Povjerenstvo nije ovlašteno tumačiti.

Pročitaj dalje...»

Članak 8. TKU

42/2014 MIRENJE- članak 8. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li radnik može ostvariti pravo na sudsku zaštitu zbog prava iz radnog odnosa a bez postupka mirenja iz članka 8. Temeljnog kolektivnog ugovora, budući nije donesene pravilnik o mirenju niti imenovan tajnik?

Člankom 8. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno je da će svi individualni radni sporovi rješavati mirenjem na način i po postupku predviđenim Pravilnikom o mirenju u individualnim radnim sporovima. Također je istim člankom ugovoreno da su ugovorne strane suglasne su da će u roku od 6 mjeseci od potpisivanja toga Kolektivnog ugovora, donijeti Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima, a da će stručne i organizacijsko-administrativne poslove u postupku mirenja obavljati tajnik kojeg imenuje poslodavac iz redova zaposlenika uz prethodnu suglasnost sindikata.

Međutim, do danas nije donesen navedeni Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima niti imenovan tajnik. Prema tome nisu niti stvorene pretpostavke za mirno rješavanje individualnih radnih sporova.

Stoga radnici mogu nesmetano svoja prava ostvarivati u sudskom postupku bez obveze prethodnog mirenja.

Članak 1. TKU

5/2014 PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama primjenjuje se sukladno članku 2. Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine 27/01, 39/09) na pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu. S obzirom da posebni Zakon izričito propisuje primjenu propisa o plaćama u javnim službama Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama se nesporno primjenjuje na Agenciju za investicije i konkurentnost. Ako je Agencija osnovana 18.6.2012. važeći Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama primjenjuje se na Agenciju od njegovog sklapanja tj. od 12. prosinca 2012. Prije toga na Agenciju se primjenjivao raniji Temeljni kolektivni ugovor.

Stranica 7 od 7« Prva...34567
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.