Na koji način se sklapa ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi? Koliko najduže može trajati sezonski rad u poljoprivredi?

Ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sklapa se, prije početka rada, za svaki radni dan, predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem na propisanom obrascu ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

Putem ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi mogu raditi nezaposlene osobe, kao i umirovljenici, bez gubitka prava koja ostvaruju na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Dnevni vrijednosni kupon/vaučer kojim se na dnevnoj osnovi plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup), doprinosi za zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje, za 2018. godinu iznosi 23,74 kn i može se kupiti u poslovnicama FINA-e. Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi papirnati je Obrazac USP-1 koji se također može kupiti u poslovnicama FINA-e po cijeni od 3,00 kune.

Rad sezonskog radnika u poljoprivredi može trajati najduže devedeset dana tijekom kalendarske godine te ne mora biti u neprekinutom trajanju.

Sezonski radnik je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati ugovor o sezonskom radu.

Istekom razdoblja sezonskog rada u poljoprivredi, a najkasnije na kraju kalendarske godine, sezonski radnik je dužan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti podatak o sezonskom radu u poljoprivredi tijekom te kalendarske godine, radi utvrđivanja staža osiguranja provedenog na sezonskim poslovima.

Koji poslovi se smatraju privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi?

Privremeni, odnosno povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi su poslovi u području:

– bilinogojstva koji obuhvaćaju pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu, sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu, preradu i pakiranje, utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda ili repromaterijala,

– stočarstva koji obuhvaćaju striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada, te premještanje košnica i vrcanje meda, sakupljanje i sortiranje jaja, prikupljanje i utovar peradi, čišćenje objekata između proizvodnih ciklusa, utovar i istovar stoke ili hrane za životinje,

– ribarstva koje obuhvaća gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, uzgoj slatkovodne i morske ribe i školjkaša te preradu ribe i drugih vodenih organizama.

 

Tko se ne može zaposliti na privremenim, odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi?

Na sezonskim poslovima u poljoprivredi, putem vrijednosnih kupona, ne može se zaposliti osoba koja:

  • je zaposlena osoba, odnosno samozaposlena osoba i osoba koja se nalazi u nekom radnom ili socijalnom statusu na temelju kojega je obvezno osigurana prema posebnim propisima koji uređuju obvezna osiguranja,
  • je zaposlena na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, u razdoblju u kojem obavlja ugovorene poslove,
  • ima utvrđenu opću nesposobnost za rad,
  • je osigurana na produženo osiguranje prema posebnom propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje, osim ako je osigurana na produženo osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, tijekom privremenog ili sezonskog prekida obavljanja djelatnosti ili za vrijeme nezaposlenosti pomorca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme,
  • je maloljetna,
  • koristi rodiljna ili roditeljska prava prema posebnom propisu.
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.