Tko ima pravo na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Pravo na stručno osposobljavanje imaju mlade nezaposlene osobe u dobi od 15 do 29 godina koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i to:

 • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Detaljnije uvjete za pristupanje mjeri stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa možete pronaći na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (poveznica ovdje).

Koliko dugo može trajati program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Stručno osposobljavanje traje onoliko dugo koliko propisuje struka unutar koje se stručno osposobljava. Najčešće traje jednu godinu, a za specifična komorska zanimanja, npr. dipl. inžinjeri arhitekture i građevine, traje dvije godine.

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 120/12), člankom 4. za sva zanimanja za koja je za polaganje majstorskog ili kojeg drugog ispita potrebno i više od dvije godine, omogućeno je trajanje stručnog osposobljavanja do 36 mjeseci.

Za zanimanja u kojima nije potrebno polaganje stručnog ispita, uvijek traje najviše jednu godinu.

Stručno osposobljavanje vezano je uz iskustvo (odnosno ostvareni staž) u struci. Tako se duljina stručnog osposobljavanja utvrđuje za svaku osobu, temeljem prethodnog rada – ako primjerice osoba ima dva mjeseca staža u struci, a za polaganje stručnog ispita joj je potrebno 12 mjeseci, odobrit će se osposobljavanje u trajanju od 10 mjeseci. Ako ta dva mjeseca nisu ostvarena radom u struci, odobrit će se osposobljavanje u punom trajanju. U slučaju da je osoba radila u struci, ali joj se vrijeme rada ne priznaje kao staž za polaganje stručnog ispita, stručno osposobljavanje će se opet odobriti u punom trajanju. Važno je samo da nema više od 12 mjeseci ostvarenog staža u struci.

Koje su obveze polaznika, a koje poslodavca za vrijeme stručnog osposobljavanja?

Polaznik stručnog osposobljavanja potpisuje ugovor sa HZZ-om temeljem kojeg mu se isplaćuje novčana pomoć u visini definiranoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje te iznosi 2.400 kn. Novčana pomoć se ne isplaćuje za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.

Važno je naglasiti kako stručno osposobljavanje nije obveza, odnosno da se radi o potpuno dobrovoljnoj mjeri. To znači da nezaposlena osoba može odbiti osposobljavanje te prekinuti već započeto osposobljavanje bez financijskih posljedica te bez gubitka statusa nezaposlene osobe na evidenciji HZZ-a.

Obveze poslodavca:

 • osigurati uvjete za neometano provođenje programa stručnog osposobljavanja za rad uz mentorstvo,
 • izvršiti prijavu na obvezna osiguranja, zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju i redovito svaki mjesec uplaćivati doprinose prema članku 43. Zakona o doprinosima,
 • HZZ-u zadnjeg radnog dana u mjesecu dostaviti Izvješće o prisutnosti kako bi se mogla isplatiti novčana pomoć i trošak prijevoza te svaka tri mjeseca dostaviti izvode sa žiro računa iz kojih je vidljiva uplata obveznih doprinosa za sve radnike i osobe na stručnom osposobljavanju te JOPPD obrazac ovjeren od Porezne uprave,
 • snositi trošak stručnog ispita i mentora.
 • u slučajevima da za vrijeme ugovornih obveza poslodavac donese Odluku/e poslovno uvjetovanom/im otkazu/ima na poslovima radnih mjesta vezanih za poslove stručnog osposobljavanja, u obvezi je od dana donošenja Odluke o poslovno uvjetovanom otkazu do kraja ugovorenog razdoblja samostalno snositi trošak obveznih osiguranja za polaznika/ke stručnog osposobljavanja te vratiti neiskorišteni iznos sredstava na ime doprinosa obveznih osiguranja koje je primio od Zavoda

Obveze polaznika:

 • uredno odrađivati program stručnog osposobljavanja za rad prema rasporedu radnog vremena i obvezama iz Programa,
 • dostaviti planirani datum polaganja stručnog ispita i potvrdu o položenom ispitu, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od završetka programa stručnog osposobljavanja (odnosi se na obveznike polaganja stručnog ispita po završetku programa),
 • u slučaju kršenja ugovornih obveza od strane poslodavca, pismeno ga upozoriti i zatražiti očitovanje te upozoriti Hrvatski zavod za zapošljavanje uz predočenje dokaza da je na isto upozoren poslodavac.

Da li se u mjeru stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa jedna osoba može uključiti više puta (npr. ako je osoba odradila stručno osposobljavanje na osnovu svog srednjoškolskog (SSS) obrazovanja i položila (Državni) stručni ispit, a u međuvremenu diplomirala na fakultetu te stekla visoku stručnu spremu (VSS))?

Stručno osposobljavanje za rad je jednokratna mjera koja ima za cilj nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale osigurati ulazak na tržište rada i putem te mjere omogućiti stjecanje radnog iskustva i polaganje stručnih ispita kako bi ta osoba bila što konkurentnija na tržištu rada.  Cilj ovog Ministarstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je pružiti mogućnost uključivanja u mjeru stručnog osposobljavanje za što veći broj nezaposlenih osoba, a ujedno i zbog ograničenosti financijskih sredstava, jedna osoba ne može dva puta koristi spomenutu mjeru.

Stranica 1 od 212
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.