Zapošljavanje radnice na određeno vrijeme uslijed potrebe zamjene trudne radnice

Radni odnos s osobom „B“ predstavlja ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme do povratka na rad druge radnice i kao takav će istekom toga roka prestati sukladno čl. 112. t. 3. Zakona o radu. Navedeno predstavlja zakonit način prestanak predmetnog ugovora o radu neovisno da li će osoba „B“ tada zaista faktično obavljati posao ili će i sama koristiti neko pravo nenazočnosti na radu (primjerice bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust). Otkazivanje ugovora o radu osobi „B“ samo zbog nemogućnosti izvršenja ugovora o radu u opisanim okolnostima predstavljalo bi nedopušten otkaz.

Mišljenja smo kako natječaj za primanje novog radnika koji će obavljati posao osobe „A“ treba izričito sadržavati predviđeni prestanak radnog odnosa do povratka na rad osobe „B“, odnosno zaključno do povratka osobe „A“. Navedeno iz razloga jer radni odnos s novim radnikom zasnivate kako biste zamijenili osobu „B“ koja mijenja osobu „A“, budući i nadalje postoji radni odnos osobe „B“, kao i mogućnost njenog povratka na rad do povratka osobe „A“.

Završno, sukladno odredbi članka 82. Zakona o radu poslodavac je u slučaju prestanka ugovora o radu dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora.

Rad stranih studenata

Povremeni rad redovitih studenata uređen je Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata.

Pročitaj dalje...»

Zastara potraživanja iz radnog odnosa

Zastara prekršajnog progona određena je člankom 13. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13) i počinje teći danom kad je prekršaj počinjen. Ukoliko je dan počinjenja prekršaja do 31. svibnja 2013. godine određena je u trajanju od tri godine, odnosno četiri godine od 1. lipnja 2013. godine.

Pročitaj dalje...»

Zapošljavanje temeljem pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Zakon o radu u članku 26. propisuje da je poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. Dakle, isti Zakon ne propisuje obvezu poslodavca da donese pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, odnosno donese interni akt kojim će unaprijed urediti postupak i radna mjesta za zaprimanje novih radnika.

Međutim, poslodavac je dužan voditi računa da ugovor o radu može sklopiti samo s osobom koja udovoljava uvjetima radnog mjesta, ukoliko su posebni uvjeti propisani zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Ukoliko poslodavac sklopi ugovor o radu s osobom koja ne udovoljava propisanim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, čini prekršaj iz grupe težih prekršaja.

Stranica 20 od 60« Prva...10...1819202122...304050...Zadnja »
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.