Godišnji odmor i pravo na rodiljni dopust, te pravo na godišnji odmor u slučaju rada kod više poslodavaca

O rasporedu korištenja godišnjeg odmora konačnu odluku donosi poslodavac, prema potrebama organizacije posla te mogućnostima za odmor raspoložive radnicima.

Dakle, radnica iz Vašeg upita može prekinuti  korištenje rodiljnog dopusta te koristiti pripadajući godišnji odmor u željenom terminu, ukoliko je poslodavac suglasan s takvim korištenjem.

S druge strane, ukoliko radnica prihvati ponudu izmijenjenog ugovora, na način da kod sadašnjeg poslodavca ostane raditi na polovicu punog radnog vremena te se ujedno zaposli kod drugog poslodavca prije nego što je iskoristila pripadajući godišnji odmor kod starog, poslodavci će se morati sporazumjeti istodobnom korištenju godišnjeg odmora, a ukoliko ne postignu sporazum dužni su takvom radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu.

Iz navedene odredbe proizlazi da iako radnik ima dva ugovora o radu s nepunim radnim vremenom (bilo kod jednog ili dva odnosno više poslodavaca), on mora koristiti godišnji odmor za oba ugovora o radu istodobno, jer u protivnom godišnji odmor u stvari ne bi imao, odnosno ne bi se u potpunosti ostvarila svrha godišnjeg odmora.

Nadalje, broj dana godišnjih odmora radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena, bez obzira na činjenicu koliko je sati rada taj dan radnik u obvezi rada.

Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

U slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca, radnik nastavlja koristiti prava kao i kod pravnog prednika, odnosno ranijeg poslodavca.

Ukoliko radniku prestane radni odnos te zasnuje novi dolazi do prestanka stjecanja ranijih prava (primjerice prava na otpremninu u slučaju otkazivanja od strane poslodavca), te započinje stjecanje novih prava kod novog poslodavca. Također, mijenja se pravo na korištenje godišnjeg odmora. Kod svakog poslodavca pravo na godišnji odmor stječe se zasebno.

Prijenos poduzeća

Odredba članka 137. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) uređuje da ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja.

Navedena odredba primjenjuje se ukoliko nije došlo do prestanka radnog odnosa s prethodnim poslodavcem. Ukoliko je došlo do prestanka radnog odnosa (primjerice sporazumom radnika i ranijeg poslodavca), tada i nadalje postoje novčana potraživanja radnika prema bivšem poslodavcu no mogućnosti naplate ovise o činjenici nastavka postojanja iste pravne osobe, odnosno osobnoj imovini člana trgovačkog društva ukoliko se utvrdi zloupotreba člana trgovačkog društva da kao član trgovačkog društva inače ne odgovara za obveze društva sukladno članku 10. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

Poslodavac koji na novog poslodavca prenosi poduzeće, dio poduzeća, obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti dužan je novog poslodavca, potpuno i istinito, pisano izvijestiti o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose. U protivnom čini najteži prekršaj prema Zakona o radu.

Tehnički izum

U skladu sa Zakonom o radu, ako poslodavac prihvati primijeniti tehničko unapređenje koje je predložio radnik, dužan mu je isplatiti nagradu utvrđenu kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom.

Po službenoj definiciji izum je novo rješenje tehničkog problema, čija je novost definirana i potvrđena službenim dokumentom (tzv. patentom) nekog od nacionalnih ili međunarodnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Uzimajući u obzir da je naziv posla, odnosno narav i vrsta rada na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova jedan od bitnih podataka koje mora sadržavati svaki ugovor o radu, te da je radnik u radnom odnosu obvezan, prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada osobno obavljati preuzeti posao, mišljenja smo da se odredba o tehničkom unapređenju ne odnosi na one poslove koje radnik, kao svoje redovne poslove obavlja u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu.

Stranica 5 od 116« Prva...34567...102030...Zadnja »
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.