Sadržaji zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme te zaključna ocjena u odnosu na raspoloživost dokumentacije za uporabu i održavanje

Svrha ovoga mišljenja je osigurati ujednačeni pristup u smislu sadržaja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme te prilikom izvođenja zaključne ocjene u odnosu na raspoloživost  dokumentacije za uporabu i održavanje radne opreme.

Naime, odredbom članka 9. Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme („Narodne novine“, broj 16/16 – u nastavku: Pravilnik) je propisano da se tijekom provjere i ocjene ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi koriste upute proizvođača za uporabu i održavanje, zahtjevi propisa o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, zahtjevi propisa o sigurnosti strojeva pri njihovom stavljanju u uporabu te odgovarajuće hrvatske norme. O obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme sastavlja se zapisnik koji najmanje sadrži podatke propisane u odredbama članka 10. stavka 1., točke 1. do 16. Pravilnika, odnosno ovlaštena osoba mora sastaviti zapisnik o pregledu i ispitivanju radne opreme te navesti podatke ili dati osvrt (očitovanje) za svaku od navedenih točaka.

Pročitaj dalje...»

Primjena odredaba Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme

Donošenjem Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme („Narodne novine“, broj 16/16 – u nastavku: Pravilnik) stavljen je izvan snage prethodni Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 47/02), kao i Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 114/02, 131/02 i 126/03).

Pročitaj dalje...»

Primjena odredaba članka 99. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 i 154/14)

Odredbama članka 99. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14, 118/14 i 154/14 – u nastavku: Zakon) utvrđeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova zaštite na radu ako poslove zaštite na radu ne obavlja u skladu s dobivenim ovlaštenjem (članak 82. stavak 2.).

Pročitaj dalje...»
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.