Primjena odredaba članka 99. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 i 154/14)

Odredbama članka 99. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14, 118/14 i 154/14 – u nastavku: Zakon) utvrđeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova zaštite na radu ako poslove zaštite na radu ne obavlja u skladu s dobivenim ovlaštenjem (članak 82. stavak 2.).

Pročitaj dalje...»