U Hrvatskom saboru predstavljen Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (drugo čitanje

SABOR_Zakon o zaštiti na radu

Državna tajnica Majda Burić predstavila je danas u Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji je u saborskoj proceduri u drugom čitanju. „Cilj ovoga zakona je prevencija i sprječavanje ozljeda na radu kao i jačanje sustava zaštite na radu, jednako kao i administrativno rasterećenje gospodarstva. Zaštita na radu je proces kojem treba ozbiljno, odgovorno i kontinuirano upravljati jer su život i zdravlje vrijednosti od posebnog društvenog značaja“, kazala je uvodno državna tajnica.

Naglasila je da izmjene i dopune ovoga Zakona neće utjecati na smanjenje stupnja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, ali će administrativno rasteretiti gospodarstvo te da su te odredbe usklađenje sa svim direktivama EU na području sigurnosti i zaštite na radu.

Govoreći o glavnim izmjenama i dopunama koje se u Zakonu predlažu, istaknula je da se smanjuje učestalost održavanja sjednica Odbora za zaštitu na radu s najmanje jedanput u tri mjeseca, na najmanje jednom u šest mjeseci, i da je to obveza za poslodavce koji zapošljavaju više od 50 radnika, što ne znači da se Odbor ne može sastajati češće ukoliko procjene da postoji potreba za time, da se smanjuje broj osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći u odnosu na ukupan broj radnika, do sada je to bio jedan osposobljeni radnik na 20, a izmjenama se predlaže jedan na 50 radnika na svakoj lokaciji, pojasnivši pri tom da u svakom trenutku mora biti najmanje jedan radnik koji može pružiti prvu pomoć.

Nadalje, pojasnila je da se radi otklanjanja pravne nesigurnosti kod poslodavca izostavlja pojam teška ozljeda, propisuje se obveza prijava događaja ozljede na mjestu rada koji poslodavac ima obvezu prijaviti te se utvrđuje značenje pojma odmah. Državna tajnica apostrofirala je da se odredbe ne odnose na obrtnika koji obrt obavlja sam, kao ni na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedni radnik.

„Time se administrativno rasterećuju samozaposlene osobe, obrtnici i poduzetnici koji su jedini zaposlenici, ali se nikako ne ukida njihovo pravo na provođenje zaštite na radu“, izjavila je državna tajnica i nadodala da su se obvezni pridržavati Zakona kada zajedno s drugom osobom ili više njih radove obavljaju na istom mjestu rada.

Državna tajnica Burić pojasnila je da su u odnosu na prvo čitanje, koje je održano u svibnju, donesene sljedeće izmjene: dopunjena je odredba članka 4. Prijedloga zakona u kojem se navodi da se pri obavljanju pojedinih specifičnih poslova kao što su oružane snage RH, policija, vatrogasci i pirotehničari, zaštita na radu uređuje posebnim propisima ili priznatim pravilima zaštite na radu, a ne posebnim zakonima, da je prihvaćena sugestija Odbora za zakonodavstvo da se propisi koje donosi ministar nadležan za zdravstvo temeljem Zakona o zaštiti na radu donose uz prethodnu suglasnost, a ne prethodno mišljenje ministra nadležnog za rad te je prihvaćen prijedlog socijalnih partnera da se termin liječenje u zdravstvenoj ustanovi dodatno precizira i zamjenjuje terminom liječenje u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili bolnici.

Uz to, osvrnula se je i na Zaključak Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, u koji je uvršten i Zavod za unapređivanje zaštite na radu.

„Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava preuzet će sve poslove, zaposlenike, obveze Zavoda. Neće doći do zastoja poslova ili pada kvalitete djelovanja već upravo suprotno“, zaključila je državna tajnica.

Foto: Internet TV Hrvatskog sabora (Youtube /screenshot)