Ministar Pavić na sastanku EPSCO Vijeća u Bruxellesu

Ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić sudjelovat će, u petak, 15. ožujka u Bruxellesu, na EPSCO Vijeću, sastanku u formatu ministara rada i socijalnih pitanja u okviru rumunjskoga predsjedanja Vijećem EU.

Glavne teme EPSCO vijeća bit će socijalna dimenzija Europe poslije 2020., razvoj vještina radne snage te rasprave o reformama u sklopu Europskoga semestra.

Ministar Pavić predstavit će hrvatska stajališta vezana uz politike zapošljavanja EU poslije 2020. godine te se posebno osvrnuti na osnaživanje vještina zaposlenih i nezaposlenih (upskilling I reskilling) koji će biti jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja EPSCO vijećem u prvoj polovici 2020. godine. Ministar će u raspravi na Vijeću naglasiti i važnost Europskog socijalnog fonda kao jednog od glavnih instrumenata u provedbi Europskog stupa socijalnih prava.

Ministar će najaviti i dvije konferencije na ministarskoj razini koje će se održati u Hrvatskoj za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije. Prva konferencija održat će se u Dubrovniku na temu ESF+, Europskog socijalnog fonda u novoj financijskoj omotnici, gdje će se predstaviti primjeri dobre prakse poput programa „Zaželi“ kojim će se u Hrvatskoj zaposliti 7.000 teže zapošljivih žena u ruralnim krajevima, a koje će se brinuti o 35.000 starijih kućanstava i onih u potrebi. Druga konferencija, na temu osnaživanja vještina zaposlenih i nezaposlenih, održat će se u Splitu gdje će se predstaviti hrvatski modeli razvoja vještina zaposlenih i nezaposlenih te mjere aktivne politike zapošljavanja u koje je do sada uključeno više od 68.000 osoba, a doprinijele su padu nezaposlenosti i rastu zaposlenosti pa smo tako u 2018. godini imali 100.000 više zaposlenih nego u 2014. godini.

Uz ministra Pavića na sastanku sudjeluje i ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić.

Vijeće EPSCO okuplja ministre nadležne za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača iz svih država članica EU-a. Vijeće radi na povećanju stope zaposlenosti i poboljšanju radnih i životnih uvjeta, osiguravajući visoku razinu zdravlja ljudi i zaštite potrošača u EU-u.