Inspekcija rada


Inspekcija rada

Inspekcija rada Državnog inspektorata obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom ili Zakonom o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18) nije drugačije propisano, obavljajući inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi i zaštita na radu, obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene aktivnosti odnosno poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima; osoba koja radi za vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere; osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obveze investitora, vlasnika, koncesionara i drugih osoba u provedbi zaštite na radu pri projektiranju i izvođenju radova, inspekcijske nadzore povodom ozljeda osoba u prostorijama i na prostorima poslodavca, nadzor nad zakonitošću rada osoba ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu, poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa zaštite na radu u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije, njegovih pododbora i stručnih tijela te provodi dogovorene zajedničke aktivnosti inspektora rada u državama članicama Europske unije, upozorava stručnog nositelja pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlaštena nadzirati, inspekcijske poslove u vezi s provedbom drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te obavlja i druge inspekcijske poslove sukladno posebnom zakonu.

 

Izvješće o radu:

 

 

 EUkampanja_Inspektorat

Tijekom 2018. provoditi će se u državama članicama kampanja EU Odbora viših inspektora rada o zaštiti na radu radnika zaposlenih putem Agencija za privremeno zapošljavanje. Kampanja će se provoditi pod nazivom “Siguran i zdrav rad na privremenim poslovima”. Cilj Kampanje je da se radnicima zaposlenim putem Agencija za privremeno zapošljavanje osigura jednaka razina zaštite na radu kao stalno zaposlenim radnicima kod poslodavca kojemu su ustupljeni za obavljanje poslova (Korisnika). Kampanjom će se obuhvatiti Agencije za privremeno zapošljavanje i Korisnici, a provoditi će je inspektori rada Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Više o Kampanji na www.european-temporary-work-campaign.eu

 

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.