Prezentacije sa skupova


 

  • Stručni skup: Obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu i EU-OSHA kampanja „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ – 26.04.2019.

Živjeti zdravo Nacionalni program – dr. Dinka Nakić

Usklađivanje radnih uvjeta u Hrvatskoj s izmjenama Direktive 200437EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima, prihvaćenim na razini Europske Unije u 2018. godini –

Uvođenje sustava ISO 45001 u graditeljskoj djelatnosti – upravljanje rizicima i unaprjeđivanje stanja – dr.sc. Darko Palačić

Sustav nadzora i kontrole nad sredstvima rada s kemikalijama i opasnim tvarima – Ivica Daničić, dipl.ing.kem.

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu – Jere Gašperov, dipl. ing. stroj.

  • Stručni skup: „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“- 25.10.2018

1. Sigurna uporaba sredstva za zaštitu bilja – Anamarija Bokulić Petrić

2. Nove biološke granične vrijednosti izloženosti opasnim kemikalijama na mjestu rada – mr. sc. Rajka Turk

3. Uloga zakonodavstva i edukacije u sprječavanju nesreća s kemikalijama – mr. sc. Saša Đurašević

4. Biološki čimbenici na mjestima rada – javnozdravstveni pogled – dr. sc. Ivančica Kovaček

5. Uloga Odbora za procjenu rizika Europske agencije za kemikalije u zaštiti zdravlja radnika – dr. sc. Veda Marija Varnai

6. SEAC – Odbor za socioekonomsku analizu Europske agencije za kemikalije _Silva Kajić

7. Upravljanje rizicima povezanih s kemikalijama_Patrik Kotiga i Florian Mika

10. Mjere sprječavanja ili smanjenja rizika kod otvorenih ili poluzatvorenih procesa_Nevenka Tuković

11. Zamjena kemikalija i unaprjeđenje tehnološkog procesa_Tomica Ljubek

13. Novi Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opsnim kemikalijama – Nenad Marinić

  • Stručni skup: Obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu i početak kampanje EU „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ – 27.04.2018.

1. Nova EU-OSHA kampanja– Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim kemikalijama_Nenad Marinić

2. Nadležnost Ministarstva zdravstva nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište i korištenjem opasnih kemikalija_Blaženka Poljak

3. Opasne kemikalije – uloga i stručni poslovi Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping_mr. sc. Zdravko Lovrić

4. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuje opasne tvari_mr. sc. Hrvoje Buljan

6. Primjeri dobre prakse u smanjivanju rizika od opasnih kemikalija_mr. sc. Milica Šegović

7. Opasne tvari koje se prevoze zrakom – primjer dobre prakse u HP-Hrvatskoj pošti d.d._Cvetan Kovač

  • Stručni skup “Zdrava mjesta rada za sve uzraste” – 24. listopada 2017:

1. Edukacija u interdisciplinarnome timu – Marija Bubaš

2. Izmjene i dopune Zakona o ZZR – Jere Gašperov

3. Najava EU kampanje 18-19 – Zdravko Muratti

4. Opasne tvari – Milica Šegović

5. Osvijetljenost mjesta rada – Lovro Vrus

6. Provođenje ZNR za strane radnike – Miro Babić

7. Rezime EU HWC 2016-2017 – Zdravko Muratti

8. Što smo naučili iz analize ozljeda na radu – Marija Zavalić

9. Trendovi i politike suzbijanja zlouporabe droga – Željko Petković

10. Uloga i značaj stručnjaka ZNR – Vitomir Begović

  • Stručni skup “Zdrava mjesta rada za sve uzraste” – 27. listopada 2016:

1. Edukacija i prevencija u ZNR s aspekta poslodavca – A.Ribicic

2. Edukacija i prevencija u ZNR s aspekta radnika – G.Palajsa

3. Produljenje radnog vijeka mlađih i starijih u korelaciji s aktivnim zdravim starenjem- S. Tomek-Roksandić

4. Prikaz ozljeda na radu za dob 55 plus- S. Barać

5. Novi oblici zapošljavanja na tržištu rada- Z. Muratti

6. Zdravlje i sigurnost za sve dobne skupine radnika – Holistički pristup-M. Zavalić

7. E-VODIČ-A. Akrap i S. Sambol

8. Zaštita na radu za sve uzraste- N. Puljić

9. Prijedlog pravilnika o ZNR pri uporabi radne opreme- Z. Muratti

10. Dvojbe oko liječničke svjedodžbe- A. Bogadi-Šare

11. STOP ozljedama na radu- V. Begović

 

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.