Kako se prijavljujem za Garanciju za mlade?

Republika Hrvatska od siječnja 2014. godine provodi Preporuku o uspostavi Garancije za mlade. Prema Preporuci, kako bi mlada osoba mogla izravno koristiti mjere Garancije, mora biti nezaposlena, odnosno u tzv. statusu NEET (engl. Not in Employment, Education or Training). Također, mora biti uključena u mjere Garancije unutar četiri mjeseca od prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što predstavlja početnu točku računanja perioda u od četiri mjeseca unutar kojeg se treba vratiti u zaposlenost, osposobljavanje ili obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Prijavom u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nezaposlena mlada osoba stječe mogućnost korištenja velikog broja mjera i podrške u svom daljnjem profesionalnom razvoju – od podrške prilikom izbora karijere do savjetovanja u vezi traženja odgovarajućeg posla.

Više o mjerama i Garanciji za mlade možete pronaći na Internet stranici www.gzm.hr.

Što se zapravo mladima „garantira“ putem Garancije za mlade / Youth Guarantee?

Garancija za mlade novi je i inovativan pristup Europske unije u rješavanju problema nezaposlenosti mladih. Cilj Garancije je da sve osobe mlađe od 25 godina unutar četiri mjeseca od završetka školovanja ili gubitka prethodnog zaposlenja, dobiju kvalitetnu i konkretnu ponudu bez obzira na to jesu li prijavljeni na zavod za zapošljavanje ili ne. Kvalitetna ponuda podrazumijeva ponudu za posao, praksu, pripravništvo ili za nastavak obrazovanja te mora biti prilagođena pojedinačnim potrebama i situaciji.

Treba naglasiti da sama Garancija ne garantira posao, već predstavlja politički instrument kojim se potiču strukturne reforme, a koje prvenstveno trebaju omogućiti brzu aktivaciju mladih osoba u najkraćem mogućem roku, kako bi nastavili svoje obrazovanje ili ostali povezani s tržištem rada.

Koja je dobna granica za uključivanje u mjere Garancije za mlade?

Premda sama Preporuka Vijeća Europske unije o uspostavi sheme Garancije za mlade predviđa kako bi se Garancijom trebale obuhvatiti osobe od 15 do najviše 25 godina života, na inicijativu Hrvatske i nekoliko drugih država članica, omogućeno uključivanje u mjere osobama do 30 godina.

U Hrvatskoj prioritet su mladi s nižim kvalifikacijama i visoko obrazovani mladi bez radnog iskustva jer analize pokazuju da najteže dolaze do zaposlenja. Također, prioritet su i neaktivni mladi, odnosno mladi koji nisu zaposleni, nisu u obrazovanju ili osposobljavanju (tzv. NEET skupina).

Što sadrži Plan implementacije Garancije za mlade?

Plan implementacije sadrži potpuni opis reformi i mjera koje Republika Hrvatska provodi kako bi se svakoj mladoj osobi od 15 pa sve do navršenih 30 godina života omogućila (odnosno garantirala) aktivacija na tržištu rada u roku od 4 mjeseca od ulaska u registriranu nezaposlenost (prijave na Hrvatski zavod za zapošljavanje).

Radi se o strukturnom dokumentu, izrađenom prema uputi Europske komisije, a temeljem Preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi Garancije za mlade, od 22. travnja 2013. godine. Putem Plana implementacije Europska komisija prati provedbu mjera i politika koje Hrvatska provodi s ciljem povećanja stope zaposlenosti mladih te izrađuje specifične preporuke za njihovu daljnju provedbu.

Plan implementacije je fleksibilan dokument i može se prilagođavati trenutnoj situaciji i potrebama na tržištu rada. Prvi Plan implementacije Republika Hrvatska izradila je 2014. godine te svake godine priprema Izvješće o provedbi Plana implementacije. Radi praćenja provedbe Plana implementacije od strane ministra rada i mirovinskoga sustava imenovan je Savjet za provedbu plana implementacije Garancije za mlade, koji operativno prati provedbu Plana te priprema godišnja Izvješća o provedbi Plana koji se objavljuju na stranici www.gzm.hr pod rubrikom „Plan implementacije“. U rad Savjeta uključeni su svi zainteresirani dionici – predstavnici javnih tijela, tijela državne uprave, socijalnih partnera, strukovnih komorskih udruženja te relevantni predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici mladih.

Novi Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2017. do 2018. godine usvojen je zaključkom Vlada Republike Hrvatske na 44. sjednici, 29. lipnja 2017. godine. U odnosu na prethodni Plan implementacije, većina mjera je u izmijenjena kako bi se bolje uskladile s trenutnim potrebama tržišta rada. Također, mjere su sada prikazane unutar tri intervencijska područja: (1) Izravna provedba mjera Garancije za mlade, (2) Provedba aktivnosti dohvata i (3) Mjere prevencije i komplementarne mjere, koje se provode temeljem drugih strateških dokumenata.

Navedeni Plan predstavlja osnovu za povlačenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, točnije iz Europskog socijalnog fonda (ESF), ali i Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI).

Stranica 1 od 212
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.