Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Popis tumačenih članaka Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama:

Članak 20. TKU

ČLANAK 2. i 20. – PRIMJENA TUMAČENJA

TUMAČENJE 159/2015

Prema članku 20. st. 5. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12) tumačenja Povjerenstva za tumačenje, imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i objavljuju na web-stranicama Vlade Republike Hrvatske.

Dakle, tumačenja samo pokazuju kako treba primjenjivati Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Navedno znači da sva tumačenja se trebaju primjenjivati od početka primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, odnosno od početka primjene pojedinog članka Temeljnog kolektivnog ugovora, ako je primjena pojedinog članka počela kasnije u odnosu na početak primjene cijelog Temeljnog kolektivnog ugovora.

S obzirom da je člankom 6. Dodatka I Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), isključiva primjena članka 67. TKU-a nastupila tek nakon prestanka važenja onih kolektivnih ugovora koji su taj prijevoz imale drukčije riješeno, tumačenja Povjerenstva u vezi članka 67. primjenjuju se od lipnja 2014. Međutim, ista tumačenja mogu se primjenjivati i od početka primjene TKU-a, tj. od 12. prosinca 2012. odnosno od 1. siječnja 2013. Za članak 67. TKU-a ako je to za radnike povoljnije.

Dakle, ako prema tumačenju Povjerenstva radnici imaju neko pravo na troškove prijevoza, , isto pravo radnicima pripada ne od dana tumačenje Povjerenstva, nego od početka primjene Temeljnog kolektivnog ugovora, odnosno od početka isključive primjene članka 67. TKU-a, tj. od lipnja 2014.

TUMAČENJE 174/2015

U slučaju postojanja više različitih tumačenja na istovjetno pitanje, primjenjuje se novije tumačenje.

Ostalo – TKU

Izbor osobe po natječaju TUMAČENJE 170/2015

U vezi upita da na je temelju natječaja zaposlen nastavnik, a natječaj je dugo trajao, a zaposlena je vanjska osoba, a ne osoba koja već radi u ustanovi, itd. navodi se da upit nije u nadležnosti ovog Povjerenstva.

Dodatni dani godišnjeg odmora TUMAČENJE 171/2015

U vezi upita ima li radnik pravo na dodatne dane godišnjeg odmora za tjelesno oštećenje od 30% navodi se da upit nije u nadležnosti ovog Povjerenstva.

Dodatak I. TKU

Tumačenje broj 1/67-6 od 30. siječnja 2013.

Zaposlenici u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna ostvaruju pravo na naknadu za trošak prijevoza temeljem odredbi članka 67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12, nastavno: TKU). Međutim, sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u vezi s člankom 7. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/12), ako je za njih to povoljnije, isti imaju pravo na naknadu za trošak prijevoza kako je to regulirano granskim kolektivnim ugovorima za javne službe.

Pročitaj dalje...»
Stranica 1 od 712345...Zadnja »
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.